Bądź bezpieczny - bądź przygotowany

W ostatnim czasie szczególnie dużo słyszy się o kwestii bezpieczeństwa. Poruszane są rozmaite aspekty tej dziedziny, w tym również kwestie obejmujące bezpieczeństwo informacji. Tematyka ta jest bardzo istotna, szczególnie z punktu widzenia dzisiejszych firm, instytucji oraz organizacji. To bowiem właśnie w ich posiadaniu znajdują się dane klientów, które są ustawowo chronione, ale także plany inwestycyjne, informacje na temat sytuacji finansowej czy kontakty do kontrahentów. Tym bardziej dziwi fakt, że w wielu miejscach nadal nie zostały wprowadzone nawet podstawowe przepisy, instrukcje oraz wymagania w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, dostępu do danych, ich zbierania i przetwarzania. Istotnym błędem jest również posługiwanie się sprzętem oraz oprogramowaniem z niepewnego źródła bądź też takiego, które nie jest odpowiednio nadzorowane oraz aktualizowane. Brak loginów oraz haseł, stosowanych do uruchomienia różnych programów biurowych, stanowi dziś tak samo poważne zagrożenie jak brak zabezpieczeń w przypadku sieci wi-fi. Takie błędy i niedopatrzenia sprawiają, że poufne informacje są narażone na ataki zarówno ze strony konkurencji i cyberprzestępców, jak również obecnego w Internecie złośliwego bądź szpiegującego oprogramowania. Stanowi to dziś poważne niebezpieczeństwo, którego nie wolno lekceważyć. Wraz z wprowadzaniem odpowiednich procedur oraz szczegółowych instrukcji postępowania, powinny odbywać się również szkolenia dla personelu wszystkich szczebli. Postępowanie zgodnie z procedurami służy interesom firmy oraz wszystkim zatrudnionym pracownikom. Brak znajomości przepisów lub ich lekceważenie, może doprowadzić do wycieku informacji lub innej kryzysowej sytuacji, dlatego na wszelkie odstępstwa należy odpowiednio reagować. W tej tematyce nie ma miejsca na zaniedbania i ignorancję, bo w zasobach wielu przedsiębiorstw znajdują się dane, które nie mogą trafić w niepowołane ręce. Bezpieczeństwo informacji przy obecnym rozwoju technologii odgrywa zasadnicze znaczenie, a zadaniem pracowników jest podejmowanie działań zapobiegających ich kradzieży, zmianie bądź usunięciu.