Pracownicy i ich rola w bezpieczeństwie informacji

Informacja zawsze była i z pewnością jeszcze długo pozostanie cennym towarem, szczególnie w społeczeństwie informacyjnym, w którym może osiągać ona naprawdę wysoką cenę. Nieuczciwa konkurencja zawsze chciała poznać przyczynę sukcesu innych firm z branży. Bardzo często chodziło o dane klientów, planowane inwestycje, wewnętrzne regulacje, kondycję finansową oraz kontrahentów. Posiadanie takich poufnych informacji to często niepodważalny atut, który daje przewagę nad przeciwnikiem i umożliwia wyprzedzenie jego działań. Lekceważenie tej kwestii bądź też niedostrzeganie zagrożenia, nie sprawi, że ono zniknie, tylko przesunie się w czasie. Każda działalność gospodarcza jest dziś narażona na swoiste niebezpieczeństwo, które może pochodzić zarówno z zewnątrz, ale także od zatrudnionych pracowników. Często są oni nieświadomi tego, że pewne informacje mogą być istotne dla konkurencji i nieświadomie je ujawniają. Brak zachowania wymaganych procedur bądź też chęć przyśpieszenia wykonywanej pracy, to często powtarzające się błędy. Nie można jednak zapominać także o pracownikach, którzy świadomie i z pełną premedytacją łamią procedury, sądząc, że nic złego nie robią. Pozostaje jeszcze kwestia osób, które mają poczucie skrzywdzenia przez przełożonych. Te są często gotowe nie tylko udostępniać poufne informacje, ale również je złośliwie niszczyć bądź też wprowadzać do nich błędy. Zarówno w przypadku zagrożenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, warto wprowadzać odpowiednie procedury, tworzyć szczegółowe instrukcje postępowania oraz organizować szkolenia w tematyce związanej z bezpieczeństwem informacji. Jednocześnie należy walczyć ze źle rozumianą lojalnością pomiędzy pracownikami i mieć do nich ograniczone zaufanie. Działanie z premedytacją na szkodę firmy odbija się w konsekwencji również na pozostałych zatrudnionych osobach, kadrze kierowniczej, ale też finansach firmy i kontaktach z klientami. Pracownicy zwracający uwagę na niewłaściwe postępowanie, są często najlepszą wskazówką, która pokazuje luki w firmie oraz najsłabsze ogniwo jej struktury.